NETWORK

Najważniejszy jest człowiek. Nasza baza danych obejmuje ponad 1000 starannie wybranych, unikalnych, wrażliwych i otwartych Kobiet i Mężczyzn z Biznesu, Kultury, Nauki, Mediów, Administracji i NGOs. Fundamentem i zarazem kluczem wyboru są różnorodność, interdyscyplinarność i odpowiedzialność.

Kobiety – 59%
Mężczyźni – 41%
Członkinie & Członkowie Zarządów – 64%
Właścicielki & Właściciele – 20%
Dyrektorki & Dyrektorzy – 16%
Administracja – 3%
Biznes – 64%
Lobbing – 4%
Media – 7%
Nauka – 10%
NGO – 12%

Privacy Preference Center