YOUNG TEAM

Tymoteusz Hetko

tymoteusz.hetko@salonofinspiration.pl

SALON OF INSPIRATION

Marcelina Maciąg

marcelina.maciag@salonofinspiration.pl

SALON OF INSPIRATION

Mateusz Piątkowski

mateusz.piatkowski@salonofinspiration.pl

SALON OF INSPIRATION

Ignacy Wielogórski

ignacy.wielogorski@salonofinspiration.pl

SALON OF INSPIRATION

Patryk Wojtysiak

patryk.wojtysiak@salonofinspiration.pl

SALON OF INSPIRATION

Empatia tak, hierarchia nie. Nasza dynamika bierze się z interakcji między nami, wrzucając pomysły do wspólnej puli, a następnie w spontanicznych dyskusjach sprawdzając, co zadziała, co można zmienić, co poprawić. Tak, aby każdy mógł wnieść swoją osobowość i punkt widzenia wspierając ciekawe innowacje. 

Potencjał naszego małego zespołu rozwija się na fundamencie zaufania do siebie nawzajem i do swoich kompetencji oraz multidyscyplinarnego podejścia. Czynniki międzyludzkie oraz szczerość dostarczają nam niezbędnej energii do działania. Nasze myślenie sieciowe sprzyja nielinearnym rozwiązaniom w nielinearnym świecie.