PURPOSE

Naszym celem jest naszkicowanie zrozumiałych przestrzeni możliwości i odpowiedzi na najważniejsze wyzwania w kontekście minionej pandemii poprzez organizację dwunastu interdyscyplinarnych debat oraz, na fundamencie wyników, wydanie, kolportaż i promocja książki pt: „12 tematów na nową rzeczywistość.”


Linksalonofinspiration.pl

Privacy Preference Center